Gloria Steinem & George Barris: Marilyn, Norma Jeane

Please scroll down to read the review in English

Marilyn-maailmaa kohtasi viikonloppuna suru-uutinen: George Barris, joka otti mitä kauneimpia kuvia Marilynistä hänen viimeisenä kesänään, on kuollut. Barris oli 94-vuotias. Hänen kunniakseen seuraavat kaksi blogikirjoitusta käsittelevät Barrisin kirjoja. Ensimmäisenä on Marilyn Norma Jeane,  Gloria Steinemin ja George Barrisin yhteistyö.


Gloria Steinemin ja George Barrisin teos Marilyn, Norma Jeane oli aikanaan huomiotaherättävä teos. Ensinnäkin Barrisin upeat kuvat olivat monille ensimmäistä kertaa nähtävillä, ja Steinemin teksti oli feministinen näkemys Marilynista. Onko teos kestänyt aikaa?Barrisin kuvat ovat edelleen upeita. Hän kuvasi Marilynia tämän viimeisenä kesänä, kun Marilynilla oli meneillään julkisuuskampanja. Barris myös haastatteli Marilynia omien sanojensa mukaan yhteistä kirjaprojektia varten. Barris julkaisi myöhemmin toisen kirjan nimeltä Marilyn: Her Life In Her Own Words. Kirjat ovat kuitenkin keskenään aivan erilaisia, ja kuvatkaan eivät ole kaikki samoja. Marilyn, Norma Jeanessa on joitain otteita Barrisin Marilyn-haastatteluista, mutta pääasiassa teksti on Steinemin.

Millaista Steinemin teksti sitten on? Kuten odottaa saattaa, siinä on vahva feministinen vire. Aikanaan se on ollut varmasti uraauurtavaa, sillä kuten Steinem itse kertoo, hänkään ei alunperin ajatellut Marilynia mitenkään feministisena hahmona, päinvastoin: Marilynin elokuvat lähes hävettivät häntä. Steinem halusi kirjoittaa Marilynista esseetyyliin, joten kirjasta voi lukea vaikkapa vain yhden luvun. Kronologisesti etenevä, pikkutarkka elämäkerta ei siis ole kyseessä, vaikka Marilynin elämää käsitellään kattavasti. Mielestäni tällainen tyyli toimii erittäin hyvin.Paikoitellen Steinemin teksti ontuu. Kirjoittaja sortuu joskus katsomaan Marilynia ylhäältä alaspäin, mikä mielestäni on ristiriidassa feministisen ajattelun kanssa. Tämä ratkeaisi luultavasti vielä paremmalla perehtymisellä aiheeseen, mutta 1980-luvulla, jolloin kirja julkaistiin, ei vielä ollut yhtä paljon tietoa saatavilla kuin nykyään. Silloin mellastivat Slatzerit ja Carmenit, joiden väitteet on sittemmin pystytty kumoamaan täysin. Steinem kuitenkin on aikansa tuote ja uskoo heitä. Sekä Slatzeria että Carmenia ja lisäksi Pepitonen kirjaa siteerataan useampaan otteeseen, mikä murentaa uskottavuutta ja asiantuntijuutta.

Osa esseistä on siis parempia, osa heikompia. Palaan varmasti vielä niihin, joista pidin eniten. Steinem on erinomainen kirjoittaja, ja hänen tekstinsä kulkee sujuvasti. Ja Barrisin kuvat: mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän pidän niistä. Marilyn, Norma Jeanesta on useampi versio liikkeellä. Suosittelen hankkimaan ison, mahdollisesti kovakantisen version pienen pokkarin sijaan. Siinä Barrisin kuvat todella pääsevät oikeuksiinsa. Omani sattuu vielä olemaan Steinemin signeeraama, mikä on tietenkin kiva lisäbonus :)


The Marilyn community woke up to sad news this weekend: George Barris, who took some of the most beautiful photos of Marilyn during her final summer, has passed away. He was 94. To honor his memory, I will feature his two books on the blog, starting with Marilyn Norma Jeane, written by Gloria Steinem and featuring photos by George Barris.


Marilyn, Norma Jeane by Gloria Steinem and George Barris was a notable book when it was published. First of all, Barris' beautiful photos of MM were available for most people for the first time, and Steinem wrote about her from a feminist point of view. Has the book stood the test of time?

Barris' photos are still gorgeous. He photographed Marilyn during her last summer, when she was engaged in her own publicity campaign. He also interviewed her for, according to him, their joint book project. Barris later published a book called Marilyn: Her Life in Her Own Words. These two books are completely different, and not all photos are the same either. Marilyn, Norma Jeane has some excerpts from Barris' interviews, but for the most part the text is by Steinem.
How is Steinem's text then? As you can expect, it has a strong feminist vibe. At that time it must have been groundbreaking, considering that most people, including Steinem herself, didn't originally view Marilyn as a feminist character. Steinem even says that she felt embarrassed after seeing Marilyn's movies. Steinem chose to write a collection of essays rather than a detailed, chronological biography, so that you can dip in and read just a chapter here, a chapter there. I think this decision works really well in a book like this.

At times Steinem's writing loses some of its credibility. Sometimes I got the feel that Steinem looks down on Marilyn, which doesn't go along with her feminist viewpoint. More research on the subject would probably solve this problem, but then again in the 1980's, when Marilyn, Norma Jeane was first published, there was not as much information about Marilyn available as there is today. Instead, the likes of Slatzer and Carmen ran around with their fabricated stories – yes, they have since been proven to be nothing but lies. Steinem is a product of her time and believes Slatzer and Carmen and quotes them on many occasions, as well as Pepitone. This is very unfortunate.
Some of the essays are better than others, and I will definitely return to the ones I preferred. Steinem is an excellent writer and her text just flows. And Barris' photos: the older I get, the more I fall in love with them. There are several versions of Marilyn, Norma Jeane. My advice is to look for the large, possibly hardcover version instead of the small paperback. You really get to enjoy the photos in the large version. Mine just happens to be signed by Steinem, which is a nice addition :)

Comments

Popular Posts